Ponudba

PISNI PREVODI

različnih vrst besedil z različnih področij (dokumenti, poslovna komunikacija, tehnične specifikacije, znanstveni prispevki, literarna dela, spletne strani itd.) v okviru naslednjih jezikovnih kombinacij:

slovenščina ↔ ruščina

slovenščina ↔ angleščina

angleščina → ruščina

nemščina → slovenščina

nemščina → ruščina

TOLMAČENJE

Konsekutivno prevajanje (šepetanje) na simpozijih, seminarji, konferencah, poslovnih pogovorih in sestankih na različno tematiko ter drugih dogodkih:

slovenščina ↔ ruščina

ruščina-slovenščina-angleščina